شرح خبر
 
تاریخ
1399/11/29
عنوان اطلاعیه بخش ناشنوایان کتابخانه
متن


ناشنوایان برای برقراری ارتباط، علاوه بر زبان اشاره، از گفتار‌خوانی هم استفاده می‌کنند. در این روزها، ماسک زدن امکان گفتار‌خوانی را از این عزیزان گرفته است. با طراحی لوگوی مخصوص این مشکل تا حدودی رفع شده است. لطفا در صورت مواجهه با کسانی که چنین ماسکی بر صورت دارند، برای برقراری ارتباط، مطلب مورد نظرتان را برایشان بنویسید یا با رعایت فاصله، ماسک خود را بردارید و با آنها صحبت کنید.
منبع