شرح خبر
 
تاريخ :
1397/11/18
عنوان: نمايشگاه زنان در اسلام
متن:
کتابخانه عمومي حسينيه ارشاد براي نگاهي دوباره به کتابهاي نفيس و قديمي موجود در کتابخانه،  نمايشگاه موضوعي بر اساس چيدمان (رده بندي) آنها در قفسه‌ها را به صورت هفتگي برگزار مي‌کند.  نمايشگاه اين هفته از تاريخ 1397/11/27 الي 1397/12/03 با  موضوع «زنان در اسلام» در بخش امانت برگزار مي‌شود.
منابع: