شرح خبر
 
تاريخ :
1397/2/24
عنوان: عدم تشکیل کلاس تفسیر قرآن
متن:
کلاس تفسیر قرآن کریم دکتر میرباقری در ماه رمضان برگزار نمی شود.
منابع: