شرح خبر
 
تاریخ
1402/10/30
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 30 دی 1402
متن


رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

شماره راهنما

1

Little ABC

_

الف

411 L778

J

2

از كاوه

لزر غلامي، حديث

ب

ك‌الف۴۳۶ل ۳فا۸

ج

3

قايم موشك خرچنگي

فنسك، جاناتان

ب

۸۱۳ ق۸۶۹ف   

ج

4

ماجراجويان و جشن در بازار

پونست، السا

ج

۱۵۲ /۴ ج‌م۸۴۱پ   

ج

5

ماجراجويان و ماجراي رم

پونست، السا

ج

۱۵۲ /۴ م‌م۸۴۱پ   

ج

6

مو طلا

ملينوسكي، سارا

ج

۳۹۸ /۲ و‌م۷۶۷م   

ج

7

نگذاريد غيبشان بزند!

كلينتون، چلسي

ب - ج

۵۹۱ /۵ ن۶۶۸ك   

ج


منبع