شرح خبر
 
تاریخ
1401/6/19
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش بزرگسالان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 19 شهریور 1401
متن
رديف

عنوان

پدیدآورنده

1

Teachers can be fired

Andrews, Hans A.

2

با ماهي ها غرق مي شوم

منعم، شادي

3

بازي نامه ي حكايت مرده ي بي صاحب و دو نمايش ديگر

ناصربخت، محمد حسين

4

باشگاه پنج صبحي ها

شارما، رابين شيلپ

5

پانزده قصيده ناصر خسرو از منظر دستوري

خطيري، زينب

6

جادوي هاوايي

ويلكرسون، كلارك

7

جدول هاي صرف فعل در زبان آلماني

فيروزآبادي، سيد سعيد

8

خوب گوش نمي دهي

مورفي، كيت

9

ذهن متمركز: سيستمي براي افزايش بهره وري در كار و زندگي

هايت، مايكل

10

سپيده باوران: مقالات

حكيمي، محمد رضا

11

سرگذشت من با مجاهدين خلق 1380 - 1387

درخشان، پرويز

12

سرمايه داري پلتفرمي

سرنيچك، نيك

13

سفال معاصر ايران

 

14

فرهنگ و تمدن جهان در عصر موعود

برنجيان، جلال

15

هفت سنگ

خيري، آزيتا

 

 


منبع