شرح خبر
 
تاریخ
1400/10/19
عنوان معرفی موضوعی: امیر کبیر
متن
میرزا محمدتقی‌خان فراهانی (۱۱۸۶ خورشیدی، اراک – ۱۲۳۰ خورشیدی، کاشان) مشهور به امیرکبیر، نخستین صدراعظم ایران در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار طی ۲۸ مهر ۱۲۲۷ خورشیدی تا ۲۲ آبان ۱۲۳۰ خورشیدی بود. اصلاحات امیرکبیر اندکی پس از رسیدن وی به صدارت آغاز گشت و تا پایان صدارت کوتاه او دنبال شد. مدت صدارت امیرکبیر ۳۹ ماه بود. او بنیان‌گذار دارالفنون بود که برای آموزش دانش و فناوری‌های نو به فرمان او در تهران پایه‌گذاری شد. هم‌چنین، انتشار روزنامه‌ی وقایع اتفاقیه از جمله کارهای وی به‌شمار می‌آید.
این مجموعه منتخبی از کتاب‌های با موضوع «امیرکبیر» در کتابخانه است که برای شما به نمایش گذاشته شده است. برای دستیابی به آن‌ها می‌توانید با کتابداران حسینیه ارشاد در ارتباط باشید.
تلفن:7-22894004 داخلی 23 و 25
ایمیل: reference@hepl.ir  diglib@hepl.ir  
شماره تلگرام: 09305250760

منبع