شرح خبر
 
تاریخ
1401/7/2
عنوان معرفی نشریه 2 مهر 1401
متن

فصلنامه آنگاه
نشریه فرهنگ هنری آنگاه  از سال 1395 تاکنون به صاحب امتیازی آقای آرش تنهایی منتشر می‌شود. آنگاه در هر شماره به ابعاد مختلف یک موضوع، با مقاله، گفتگو، خاطره، داستان و پژوهش می‌پردازد.
در این شماره می‌خوانید : 
1. زمانی برای بازنشستگی کاغذها
2. در گستره‌ی فرهنگ ایرانی
3. از نامه‌ها تا کتاب‌ها
مقالات مورد نیاز خود را می¬توانید از طریق ایمیل  diglib@hepl.ir درخواست دهید و پاسخ خود را دریافت نمایید.

منبع