شرح خبر
 
تاریخ
1402/11/7
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش بزرگسالان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 7 بهمن 1402
متن


رديف

عنوان

پدیدآورنده

1

Never never

Hoover, Colleen

2

امور مالي بين الملل (رشته حسابداري)

تقوي، مهدي

3

بازي بزرگان

زكريا، فريد

4

پريشاني

وكيلي، شهره

5

تربيت فرزندان به روش QBQ [کیو. بی. کیو.]

ميلر، جان

6

تندخواني

بوزان، توني

7

تو موفق مي شوي اگر ...

براتي، علي رضا

8

تيزذهن بمانيد: در هر سني مغزي بهتر بسازيد

گوپتا، سانجاي

9

چرا آدم هاي خوب كارهاي بد مي كنند

فورد، دبي

10

چراغ سبزها

مك كانهي، متيو

11

دوستش داشتم

گاوالدا، آنا

12

ريچارد سوم

شكسپير، ويليام

13

ستاري: به روايت همسر شهيد

رزاق زاده، لعيا

14

شرمنده نباش دختر

هاليس، ريچل

15

كاهن معبد جينجا

يامين پور، وحيد

16

كليد: اوت لوك

حيدري، علي

17

مديريت خرد: اگر مي دانستيم كه چه مي دانيم...

اكبري، عباس

18

ملك آسياب

عليزاده، غزاله

19

من و گربه ام

جانسون-بنت، پام

20

هنر نه گفتن، بدون احساس گناه

زاهاريادس، ديمن


منبع