شرح خبر
 
تاریخ
1403/3/16
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش بزرگسالان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 19 خرداد 1403
متنرديف

عنوان

پدیدآورنده

1

آينه اي برابر آينه ات مي گذارم

نائيني، نغمه

2

استيو جابز غلط كرد با تو

رحيمي، آزاده

3

اگر حافظه ياري كند

برادسكي، يوسيف

4

بازاريابي عصبي

بقوسيان، ژان

5

بزرگترين جنايات قرن بيستم

بالوسك، مارو

6

تاريخ و فعاليت هاي آموزش و پرورش عشاير ایران

عباسي سروك، لطف الله

7

تبيين فقهي حقوقي شروط ضمن عقد ازدواج...

ميرداداشي، مهدي

8

تمام چيزهايي كه پسر كوچولوي من بايد درباره دنيا بداند

بكمن، فردريك

9

جريان هاي پنهان خانوادگي

نجم آبادي، افسانه

10

در جست و جوي آلاسكا

گرين، جان

11

شخصي

چايلد، لي

12

فرشته ها قصه ندارند بانو!

شجاعي، سيدعلي

13

كتاب كاغذ كتاب

واضحي، علي

14

محكم در آغوشم بگير

جانسون، سوزان ام.

15

مقدمه اي بر علم و دين

سوئيت من، برندن

16

هنر نويسندگي

روشنگر، مجيد

منبع