شرح خبر
 
تاريخ :
1397/12/11
عنوان: نمايشگاه اسلام و حقوق
متن:
کتابخانه عمومي حسينيه ارشاد براي نگاهي دوباره به کتابهاي نفيس و قديمي موجود در کتابخانه،  نمايشگاه موضوعي بر اساس چيدمان (رده بندي) آنها در قفسه‌ها را به صورت هفتگي برگزار مي‌کند.  نمايشگاه اين هفته از تاريخ 1397/12/18 الي 1397/12/24 با  موضوع «اسلام و حقوق» در بخش امانت برگزار مي‌شود.
منابع: