شرح خبر
 
تاریخ
1402/11/7
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 7 بهمن 1402
متن


رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

شماره راهنما

1

Kooti Kooti watch out…

Hassanzadeh, Farhad

الف - ب

153 .3 H353K

J

2

تيغ تيغي دكتر مي شود

فيوتي، نورمن

ب

۳۷۲ /۳۷ د‌ت۹۹۵ف   

ج

3

چرا من اين احساس را دارم؟

يوشي تاكه، شينسوكه

ج

۱۵۲ /۴ چ۸۹ي   

ج

4

علفزار كيت

آلموند، ديويد

د

۸۲۳ /۹۱۴ ج/ب‌۷۶۳‌آ‌   

ج

5

فرانكلين دوباره دوست مي شود

بورژوا، پولت

ب

۳۷۱ /۱ و‌د‌ف۷۶۳ب   

ج

6

مغز شگفت انگيز تو

ديك، جو آن

ج

۶۱۲ /۸ م۹۳۹د   

ج

 


منبع