شرح خبر
 
تاریخ
1401/6/5
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 5 شهریور 1401
متن


رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

1

امانت داري

افشار، علي

د

2

رنگها

مترجم سيما درعلي

الف - ب

3

شاهزاده قورباغه

محمدپور، علي

ب - ج

4

شاهين نيمه شب

گمل، ديويد

د

5

شمشيربازي

تهيه و تدوين آوند گرافيك

د

6

مي مي قورويزيون گرفته

كشاورز، ناصر

الف - ب

7

مي‌خواهي دوست من باشي؟

باتو، اريك

الف

8

نخلها قد مي كشند

فكور، محمد حسين

د

9

وفاي به عهد

گروگان، حميد

ج
منبع