شرح خبر
 
تاریخ
1401/5/8
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 8 مرداد 1401
متن
رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

1

او امام را نمي شناخت

گروگان، حميد

ب - ج

2

بدمينتون

_

د

3

بز ريش سفيد

كريم زاده، منوچهر

ب - ج

4

پسرك و كوهنورد

رمزي اولمن، جيمز

ج - د

5

پويا با ادب است

مقومي، مژگان

ب

6

پيامبري حضرت موسي عليه السلام

_

ب

7

سايباني براي زمين

نوايي لواساني، حميد

د

8

عمق دريا چه قدر است؟

ميلبورن، آنا

ب

9

ميوه ها

مرداني، مهدي

الف


منبع