شرح خبر
 
تاریخ
1403/4/12
عنوان معرفی کتاب بزرگسال: فتح خون
متن
پدیدآور: مرتضی آوینی
ناشر: ساقی
سال نشر: 1387
فتح خون اثر مرتضی آوینی است که به تجزیه و تحلیل اتفاقات ماجرای عاشورا می‌پردازد؛ او کتاب را به دو بخش تقسیم کرده و از دو زاویه به واقعه‌ی عاشورا نگریسته است: در بخش نخست، رویدادهای مهمی را که نقشی در شکل‌گیری این حادثه‌ داشته‌اند از نظر می‌گذارند. این وقایع عموماً از سال ۶۰ تا سال ۶۱ هجری است. در این صورت، خواننده نگاهی کلی و جامع از عملکرد شخصیت‌های اثرگذار و دگرگونی وضیعت فردی و اجتماعی آنان در واقعه‌ی کربلا را در دست دارد. آوینی،‌ سپس، با نگاهی عارفانه و شاعرانه ماجراها را تحلیل می‌کند طوری که طرز فکر و دیدگاهش در میان سطور کتاب خودنمایی می کند. وی، با بهره گیری از آیات و احادیث، نمایشی حیرت‌انگیز از فطرت الهی و ذات معنوی انسان را به تصویر می کشد. با این رویکرد، عاشورا فقط رویدادی به‌جامانده از تاریخ نیست، بلکه مضمونی جاری در زندگی هر انسان حقیقت‌طلب و حق‌پرست است. آوینی فتح خون را در محرم سال ۱۳۶۶ نوشت و دو فصل ششم و نهم آن را تحت عناوین «ناشئه‌اللیل» و «سیارۀ رنج» نگاشت و برای چاپ به ماهنامه‌ی سوره و کتاب مقاومت سپرد.
  • شما می‌توانید از طریق سایت، این کتاب را رزرو کنید و با مراجعه به کتابخانه آن را تحویل بگیرید.


منبع