شرح خبر
 
تاریخ
1401/2/17
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش بزرگسالان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 17 اردیبهشت 1401
متن


رديف

عنوان

پدیدآورنده

1

آهنگ زمان

روولي، كارلو

2

اروندخون

آقاخاني، ايوب

3

اعجاز

حسين زاده، اكرم

4

پرتاب هاي فلسفه

اردبيلي، محمد مهدي

5

خانه گوچي

فوردن، سارا گي

6

دانشنامه جهان اسلام جلد 29

 

7

درد نهفته

ميلر، اندرو

8

راهنماي عملي رواقي زيستن

ايروين، ويليام بركستون

9

صداي سكوتم را بشنو

محمدي فرازاندام، زهرا

10

عراق جديد: گذر از نظام تك حزبي به فدراليسم

شمس الديني، سعيد

11

فرهنگ فصيحي: واژه نامه نمايش هاي سنتي ايران

فصيحي، خسرو

12

قدرت تجارت (هم اكنون يك كسب و كار قدرتمند بسازيد)

تريسي، برايان

13

مباني حقوق سلامت

اسلامي تبار، شهريار

14

مباني و روش مطالعه و فهم ساده قرآن

فرهنگ، سيدكاظم

15

موقعيت تجار و صاحبان صنايع ايران

وثوقي، محمد

منبع