شرح خبر
 
تاريخ :
1398/3/13
عنوان: ادامه کلاس تزکیه و اخلاق
متن:
ادامه کلاس تزکیه و اخلاق با تدریس خانم دکتر فرزاد از دوشنبه 20 خرداد برگزار می شود.

منابع: