شرح خبر
 
تاریخ
1401/8/21
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش بزرگسالان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 21 آبان 1401
متن


رديف

عنوان

پدیدآورنده

1

The illuminating lantern

Kazemi, Habib

2

آواشناسي و واج شناسي زبان انگليسي

روچ، پيتر

3

اسرار اعتماد به نفس

شوارتس، ديويد جوزف

4

جنگ مخفي براي نفت

زيشكا، آنتون

5

درآمدي بر موسيقي شعر

عبداله زاده، حسن

6

روان شناسي رنگ (رنگ درماني)

دي، جاناتان

7

زندگي دوگانه ورونيك

كيسلوفسكي، كريستف

8

شناخت اجتماعي: چگونه خود، ديگران و جهان را درك كنيم

كاندا، زيوا

9

شهر ايراني در سنجش جهاني

فلامكي، محمد منصور

10

صفات بايسته يك رهبر

ماكسول، جان

11

كنترل پروژه

علي نژاد اسبوئي، امين

12

گزيده [تحليلي - تشريحي] آثار عطار نيشابوري

عطار، محمد بن ابراهيم

13

ما اعتراف مي كنيم

صفري، محسن

14

مباني طراحي فضاهاي تجاري

سليمي گرگري، رضا

15

من و هستي

اسپيدكار، محبوبه

 

 

 

 

 


منبع