شرح خبر
 
تاریخ
1400/4/5
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش بزرگسال کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 5 تیر 1400
متن

رديف

عنوان

پدیدآورنده

1

آمار و احتمال

رنجبران، هادي

2

اتحاد و دوستي

ابطحي، حسن

3

اصول و مباني آمايش سرزمين

ابراهيم زاده، عيسي

4

انديشه اسلامي ﴿۲

سبحاني تبريزي، جعفر

5

بيماريهاي پروستات به زبان ساده

محمودآبادي، احمد

6

پايان دروغ ها

بارت، اندرو

7

تخت خوابت را مرتب كن

مك ريون، ويليام هري

8

جوانان و ازدواج

بيابانگرد، اسماعيل

9

چرا وزنم كم نمي شود؟

باد، مارتين م.

10

حديث شريف كساء

ارزيده، محمد علي

11

دائره المعارف زيبايي

بيگان، پائولا

12

دختري كه از زندان داعش گريخت

خلف، فريدا

13

رسانه شيعه

مظاهري، محسن حسام

14

روان شناسي تربيتي كاربردي

بيابانگرد، اسماعيل

15

سند تحول قضائي در گام دوم انقلاب

 

16

سير الي الله (ج 2)

ابطحي، حسن

17

شبهاي مكه

ابطحي، حسن

18

صدور پروانه ساختمانی

 

19

فقط عروس ها و دامادها بخوانند

قربانزاده، محمدرضا

20

كتاب علي عليه السلام

ابطحي، حسن

21

كتابهاي گمراه كننده

صانعي، يوسف

22

گامبي وزير

تويس، والتر اس.

23

محمد علي فروغي در صحنه ديپلماسي بين الملل

زندفرد، فريدون

24

مردي پر از ماهي گلي و هشت داستان ديگر

 

25

مزاج انواع

خيرانديش، حسين

26

مطالبي در تربيت فرزند

ابطحي، حسن

27

مكاتبات فيلسوف و شاهزاده

دكارت، رنه

28

نونا

خالو، محدثه

29

ويروس شناسي پزشكي موراي

موري، پاتريك

30

هتل آنايورت

آتيلگان، يوسفمنبع