شرح خبر
 
تاریخ
1401/8/17
عنوان «رویداد هفت خوان»
متن

رویداد « هفت خوان» 26 و 27 آبان ماه در حسینیه ارشاد برگزار می‌شود. در صورت تمایل به شرکت در این رویداد و کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره 22866465 تماس حاصل نمائید.«رویداد هفت خوان»
منظور از هفت خوان در این رویداد، اشاره به مراحل هفتگانه‌ای است که شرکت کنندگان باید تا رسیدن به یک راهکار پخته و قابل اجرا طی کنند.
هدف اصلی؛
- ایجاد روحیه خلاقیت و نوآوری و آشنایی شرکت کنندگان با اکوسیستم نوآوری و ادبیات آن

منبع