شرح خبر
 
تاریخ
1401/2/10
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 10 اردیبهشت 1401
متن

رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

1

انتخاب جنجالي

گوتمن، دن

ب - ج

2

بچه هاي كشتي رافائل

مرزوقي، محمد رضا

د

3

برگزيده ي شعرهاي عطار نيشابوري

عطار، محمد بن ابراهيم

د

4

چنين گفت راي جلد دوم

عاملي، حميد

د

5

دردسرهاي دهن گشاد

پارك، باربارا

ج

6

روح عزيز

كريم زاده، مينو

د

7

كارم داشتي، سوت بزن!

اورو، بگونيا

ج

8

معلم شعبده باز

گوتمن، دن

ب - ج

9

من،‌ بامزه تر بود!

پاترسون، جيمز

ج

منبع