شرح خبر
 
تاريخ :
1397/8/15
عنوان: بازدید دانش آموزان مدرسه رفاه از کتابخانه حسینیه ارشاد
متن:
18 نفر از دانش آموزان پايه پنجم مدرسه رفاه دوشنبه 14 آبان 97 از بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه بازديد کردند و با خدمات متنوع آن آشنا شدند.منابع: