شرح خبر
 
تاریخ
1398/12/1
عنوان نهمین جلسه کارگروه پیاده‌سازی استاندارد RDA برگزار می‌شود
متن
نهمین جلسه کارگروه پیاده‌سازی استاندارد RDA  به همراه هشتمین کارگاه آموزشی یکشنبه چهارم اسفند ماه برگزار می شود.

به گزارش لیزنا، نهمین جلسه کارگروه پیاده‌سازی استاندارد RDA  به همراه هشتمین کارگاه آموزشی به طور هم زمان ساعت ۱۰ الی ۱۲ روز یکشنبه چهارم اسفند ماه در محل کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

دستور جلسه نهم به شرح زیر است:

کارگاه آموزشی؛

ارزیابی و تأیید نهایی محصول کارگروه تعیین اشیای محتوایی؛

ارائه و ارزیابی محصول کارگروه تعیین کارکردهای فهرست‌های کتابخانه‌های دانشگاهی؛

بحث و بررسی در مورد انتخاب واژگان‌های استاندارد آردی‌ای، واژگان‌های بومی و محلی، و ایجاد واژگان‌های بومی و محلی مورد نیاز دو دانشگاه؛

بحث و بررسی در مورد عناصر هسته و هسته مشروط آردی‌ای؛منبع خبر: خبرگزاری لیزنا

منبع