شرح خبر
 
تاریخ
1399/10/18
عنوان اطلاعیه برای اعضای محترم کتابخانه
متن
قابل توجه اعضای محترم کتابخانه 

منابع بزرگسالان، کودکان و نوجوانان از تاریخ 1399/10/27 امانت داده می شود. درخواست امانت تلفنی ثبت می شود و پس از 24 ساعت، اعضا  با هماهنگی قبلی و با همراه داشتن کارت عضویت / کارت شناسایی معتبر، منابع را از نگهبانی حسینیه ارشاد دریافت کنند. 

تلفن : 22894004 الی 7 داخلی 23 و 25

زمان : شنبه، یکشنبه و سه شنبه های هر هفته، از ساعت 9 تا 14 


منبع