شرح خبر
 
تاریخ
1401/3/21
عنوان معرفی نشریات 21 خرداد 1401
متن

فصلنامه رود
این نشریه از سال 1398 تا کنون به مدیر مسؤولی خانم مهری بهفر منتشر می‌شود. رود نشریه‌ای صرفاً مختص معرفی کتاب و ترویج کتاب است و در آن خبری از مصاحبه، میزگرد و نقد کتاب نیست. این مجله شامل قسمت‌های رود ساز، رودک، رودآورد، رودسنگ، رودبار، رودخوان، رودخانه، رودنامه است. در رودآورد کتاب‌های منتشر شده در سال جاری را معرفی می‌کند، در رود سنگ کتاب‌های سال‌های پیش را که موجود و در خور خواندن هستند معرفی می‌کند و ....
در این شماره می‌خوانید: 
1. زبانی مشترک میان ما انسان‌ها
2. یار مهربان بچه‌ها کدام است؟
3. معمای رمانتیک زندگی یک نابغه


فصلنامه صنوبر
مجله صنوبر از سال 1396 تاکنون به صاحب امتیازی و مدیر مسؤولی خانم مانیا شفاهی چاپ می‌شود و نشریه تخصصی محیط‌زیست و طبیعت است. هدف این نشریه اطلاع‌رسانی و مشارکت در بهبود وضعیت محیط‌زیست است و ارتباط مسائل مختلف و محیط‌زیست را بررسی می‌کند.
در این شماره می‌خوانید :
1. سلامت خاک و مدیریت کربن
2. تنوع فعالیت‌های فراغتی در بیابان‌های ایران
3. هوتک‌ها سامانه‌ای سنتی برای مهار و کنترل سیلاب
مقالات مورد نیاز خود را می توانید از طریق ایمیل  diglib@hepl.ir درخواست دهید و پاسخ خود را دریافت نمایید.منبع