شرح خبر
 
تاریخ
1400/8/29
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش بزرگسالان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 29 آبان 1400
متن

رديف

عنوان

پدیدآورنده

1

The midnight library

Haig, Matt

2

اقتصاد منابع طبيعي: تقابل رويكرد متداول و ...

کريمي تكانلو، زهرا

3

الي الحسين عليه السلام

رفيعي، رضا

4

بدرقه يك مسافر

كديور، منوچهر

5

تفسير سوره روم

مدرسي، محمد تقي

6

حقوق مدني جلد 5

كاتوزيان، ناصر

7

دختران و انتخاب همسر

مظاهري، علي اكبر

8

درآمدي بر اصول اخلاقي حاكم بر كسب و كار...

صحت، سعيد

9

دنياي ديوانه، ديوانه، شل سيلورستاين

سيلور استاين، شل

10

راهنماي تخت جمشيد

خواجه عبداللهي، محمد...

11

رويكرد معرفتي در حقيقت ثقلين ...

خوش طينت، ولي اله

12

صلاحيت هاي حرفه اي معلمي چيست؟ ...

احمدي مقدم، حسين

13

عوارض ديابت

رجب، اسدالله

14

لوكمي (سرطان خون) به زبان ساده

محمودآبادي، احمد

15

معراج المومن و ستون دين

مقدم، محمد تقي

16

ميوه زندگاني (هستي شناسي - فلسفه اسلامي...

كيوان قزويني، عباسعلي

17

نحوه عملي تنظيم و نگارش انواع قرارداد پيمانكاري

اباذري فومشي، منصور

18

نظام هاي همكاري در كتابخانه ها و مراكز ...

نشاط، نرگس

19

هپاتيت به زبان ساده

محمودآبادي، احمد

20

هزار و يك شب

 

21

احتمال باران اسیدی [ديسك ویدئویی]

 

22

تخت جمشيد اوج شكوه ايران باستان [ديسك ويدئويي]

 

 

منبع