شرح خبر
 
تاریخ
1402/8/27
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش بزرگسالان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 27 آبان1402
متن


رديف

عنوان

پدیدآورنده

1

استاندارد خدمات كتابخانه عمومي براي كودكان و نوجوانان

 

2

بيداري

شوپن، كيت

3

تاريخ تشيع

 

4

تا ساحل آرامش

عباسي ولدي، محسن

5

چين خوردگي

معصوم دوست، هادي

6

داستانهاي شگفت انگيزي از جهنم و عذابهاي جهنمي

قنبري، حيدر

7

ده درس براي جهان پس از كرونا

زكريا، فريد

8

زمينه ها، ابعاد و آثار حقوق شهروندي

شريفي طرازكوهي، حسين

9

زنان برتر از ما

شامس، ژني

10

فلسفه دين

كبير، يحيي

11

فناوري هاي وب

اسدي، سعيد

12

گل به صنوبر چه كرد: قصه هاي ايراني

انجوي شيرازي، سيدابوالقاسم

13

مدل سازي كسب و كار با نوآوري ياز

لئيتاون، ژوئاون

14

معامله با ابزار فيبوناتچي

بورودن، كارولين

15

مهارت هاي مسئله يابي و تصميم گيري

گودرزي، محمد علي

16

وزيران فرهنگ و آموزش و پرورش ايران

تدين، پروين دخت


منبع