شرح خبر
 
تاریخ
1401/2/24
عنوان معرفی شش کتاب منتخب دیجیتال 24 اردیبهشت 1401
متن


کتاب‌های زیر را در کتابخانه دیجیتال حسینیه ارشاد (help.ir) بخوانید:

قهوه خانه و قهوه خانه نشینی در ایران  پدیدآور: علی بلوکباشی 

امروز مهم است   پدیدآور: جان سی. ماکسول 

تمساح غول پیکر  پدیدآور:  رولد دال (گروه سنی 9 تا 11 سال)

راز موتور سیکلت من  پدیدآور:  رولد دال (گروه سنی 9 تا 11 سال)

فرهنگ الفبایی - موضوعی اساطیر ایران باستان  پدیدآور: ملیحه کرباسیان (کتاب مرجع)

روزنامه‌ حكيم‌ الممالك پدیدآور: علينقي بن اسمعيل حكيم الممالك (چاپ سنگی)  


منبع