شرح خبر
 
تاريخ :
1397/7/19
عنوان: بازدید مدرسه بهشت برين از کتابخانه حسینیه ارشاد
متن:
60 نفر از دانش آموزان پايه اول و دوم دبستان بهشت برين، چهارشنبه 18 مهر 1397 از بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه بازديد کردند و با خدمات متنوع آن آشنا شدند.

منابع: