شرح خبر
 
تاریخ
1399/2/15
عنوان اطلاع رسانی
متن
اعضای محترم؛
منابع امانتی خود را روزهای شنبه تا پنجشنبه، از ساعت 8 تا 18 به نگهبانی مؤسسه حسینیه ارشاد واقع در کوچه‌ی ارشاد، بازگردانید.
منبع