شرح خبر
 
تاريخ :
1397/7/17
عنوان: نمايشگاه موضوعي «عدالت در قرآن»
متن:
کتابخانه عمومي حسينيه ارشاد براي گراميداشت و تدبر در قرآن کریم از تاریخ 24 مهر تا 7 آبان ماه 1397 چهل و نهمين نمايشگاه موضوعي دو هفتگي خود را با موضوع «عدالت در قرآن» شامل انواع منابع موجود با موضوعات: مفهوم و اهمیت عدالت، شاخص های عدالت، بررسی انواع عدالت (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، قضایی و...)، عدل گستری و ستم ستیزی، نقش عدالت در توسعه تمدن اسلامی، عدل الهی و ... در کتابخانه برگزار مي کند.
کتابخانه مشتاقانه آماده پاسخگويي به پرسش هاي علاقه مندان است. افراد مي توانند با شماره تلفن 22866465 تماس گرفته، يا از طريق نشاني www.hepl.ir پرسش هاي خود را با کتابدار آنلاين در ميان بگذارند.
منابع: