شرح خبر
 
تاریخ
1401/8/28
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش بزرگسالان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 28 آبان 1401
متن
رديف

عنوان

پدیدآورنده

1

Betrayal

Cole, Martina

2

The home decorator's colour & texture bible

Chinn, Adrienne

3

اصول مهندسي معدن

هارتمن، هوارد

4

انكار مرگ

بكر، ارنست

5

بررسي و تحليل نوستالژي زندگي پيشامدرن در آثار آنتوان چخوف و اكبر رادي

دستمالچي، عليرضا

6

بيماري چاقي

 

7

جاده سن جوواني

كالوينو، ايتالو

8

جادوي بيل گيتس

تيلن، ديويد

9

جهان تمبر

 

10

سرنوشت خود را با دستان خود رقم بزنيد

داير، وين

11

كانون وكلا؛ در گذر زمان (خاطرات نيم قرن وكالت)

جندقي كرماني، محمد

12

مديريت دانش

قليچ لي، بهروز

13

مديريت سرمايه گذاري

شارپ، ويليام

14

مصائب زندگي صادقانه

آرييلي، دن

15

نظام نوين رفاه و تامين اجتماعي

ربيعي، علي

 

 

 

 

منبع