شرح خبر
 
تاریخ
1401/5/8
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش بزرگسالان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 8 مرداد 1401
متن


رديف

عنوان

پدیدآورنده

1

اتوبوس: مجموعه داستان

موسوي، سيد رضا

2

به كودك خود كمك كنيد براي رفتن به دبستان آماده شود

 

3

پرتو پرانايام

آين گار،

4

جهان در پوست گردو

هاوكينگ، استيون

5

چگونه زندگي تان را تغيير دهيد: عالي ترين روش هاي معنوي براي تغيير زندگي

هولمز، ارنست

6

دشت

چخوف، آنتون پاولوويچ

7

زندگي و احوال ايرانيان: پانزده سال تبليغ مذهبي در ايران

ويلسون، سميوئل گراهام

8

سرمايه داري و دگرديسي آفريقا: گزارش هايي از گينه استوايي

واترز، مري- آليس

9

سوپرماركت شبانه روزي

موراتا، ساياكا

10

طراحي صحنه در سينما

شورتر، جورجينا

11

كاخ ها و باغ ها

 

12

كفش باز: خاطرات بنيان گذار شركت نايكي

نايت، فيليپ

13

ماده گرگ

سياه منصوري، رحيم

14

محدوديت صفر

ويتال، جو

15

مدرك العروه الوثقي

آل شبير الخاقاني، محمد محمد طاهر

16

لوح فشرده آنچه مديران بزرگ قرن ۲۱ [بيست و يك] بايد بدانند

 

17

لوح فشرده مذاكره و حل تعارض

 

 

 


منبع