شرح خبر
 
تاريخ :
1396/12/20
عنوان: ساعت کار کتابخانه 22 و 28 اسفند
متن:
کتابخانه حسینیه ارشاد روزهای 22 و 28 اسفند تا ساعت 15 باز است.
منابع: