شرح خبر
 
تاريخ :
1397/5/17
عنوان: گزارش بازید دانش آموزان پيش دبستان مدرسه روشنگر
متن:
بازديد 8 دانش آموز پيش دبستان مدرسه روشنگر در تاريخ 97/05/03 از بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومي حسينيه ارشاد به شرح زير انجام شد.
معرفي بخش به زبان ساده. (آشنايي با اميد و آرزو)
خواندن کارت آموزشي "آداب کتاب خواني"
قصه گويي با کتاب پارچه اي "مهمانهاي ناخوانده"
طرح چيستان
و بازديد از مسجد به مدت 14 دقيقه به مناسبت ميلاد امام رضا(ع)
منابع: