شرح خبر
 
تاریخ
1401/12/26
عنوان ساعت کار کتابخانه و نمایشگاه در شش ماه اول سال 1402
متن-از 14 فروردین تا پایانِ ماه رمضان: 

- کتابخانه: شنبه تا چهارشنبه 8 تا 17 و پنجشنبه‌ها 8 تا 15
- نمایشگاه: شنبه تا چهارشنبه 8 تا 14 و پنجشنبه‌ها 8 تا 12


-بعد از ماه رمضان تا پایان شهریور: 

- کتابخانه: شنبه تا چهارشنبه: 8 تا 19 و پنجشنبه‌ها 8 تا 15
- نمایشگاه: شنبه تا چهارشنبه: 8 تا 16 و پنجشنبه‌ها 8 تا 12

منبع