شرح خبر
 
تاريخ :
1397/10/15
عنوان: بازدید دانش آموزان مهد دانش نو از کتابخانه حسینیه ارشاد
متن:
9 دانش‌آموز از مدرسه «مهردانش‌نو» در تاريخ چهارشنبه 12 دي ماه براي پژوهش درباره موضوع "زمين" و "آتشفشان" به بخش کودکان و نوجوانان آمدند و در گروه‌هاي 3 نفره از 11  عنوان کتاب مرجع و 18  عنوان کتاب با موضوع هاي مرتبط با پژوهش خود استفاده کردند. کتابداران در مدت زمان اين پژوهش همراه آموزگار و دانش آموزان خدمات کتابخانه اي لازم را به ايشان ارائه دادند.


منابع: