شرح خبر
 
تاريخ :
1396/5/12
عنوان: نشستی با عنوان: "داده های معنایی"
متن:


کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد دهمین دوره از نشست های علم اطلاعات و دانش شناسی را با موضوع "داده شناسی" برگزار می کند.
پنجاه و نُهمین نشست (چهارمین جلسه دوره دهم) به موضوع "داده های معنایی" اختصاص یافته است. دبیر این جلسه، آقای دکتر مصطفی امینی و سخنرانان، خانم المیرا کریمی از "پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران" و آقای مهندس خشایار جهانیان از "شرکت مدیریت دانش اینوتکس ایران" هستند.
زمان : شنبه 21 مرداد 1396 از ساعت 16:30 الی 18:30.
مکان : خیابان دکتر علی شریعتی، کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد.
کتابخانه از اعضای خود و دیگر علاقه مندان به حوزه داده شناسی و علم اطلاعات برای شرکت در این نشست دعوت
می کند.
تماس با روابط عمومی: 22866465 و www.hepl.ir

منابع: