شرح خبر
 
تاريخ :
1398/6/13
عنوان: نمايشگاه موضوعي «تاريخ تصوف» و «سرگذشتنامه‌ي عارفان»
متن:
کتابخانه عمومي حسينيه ارشاد براي نگاهي دوباره به کتاب‌هاي نفيس و قديمي موجود در کتابخانه، نمايشگاه موضوعي بر اساس چيدمان (رده بندي) آن‌ها در قفسه‌ها را به صورت هفتگي برگزار مي‌کند. نمايشگاه اين هفته از تاريخ 1398/06/23 الي 1398/06/29 با موضوع «تاریخ تصوف» و «سرگذشتنامه‌ی عارفان» در بخش امانت برگزار مي‌شود.
منابع: