شرح خبر
 
تاریخ
1401/3/16
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش بزرگسالان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 14 خرداد 1401
متن

رديف

عنوان

پدیدآورنده

1

Developing creative talent in art

Khatena, Joe

2

آيين‌هاي تلويزيوني و بازنمايي‌«حزن و فرح مذهبي»

جعفري، علي

3

بئاتريس

شنيتسلر، آرتور

4

پادشكننده: آنچه از بي نظمي بهره مي برد

نيكلاس طالب، نسيم

5

پرستوي مهاجر

شفيعي، مهدي

6

پرنده هاي در قفس و كودكي هاي نارس

عباسي ولدي، محسن

7

دختران نحيف

اسپارك، ميورييل

8

درآمدي بر مبادي و مباني سلوك از منظر قرآن و اهل بيت (ع)

روحاني نژاد، حسين

9

رقصيدن با خاك

نجاتي، ‌سعيد

10

رمان اسطوره اي

قاسم زاده، ‌سيدعلي

11

رومي درماني: گذر از عصر دانش به عصر خرد

تارهان، ‌نوزاد

12

ساخت امريكا: خاطرات بنيان گذار وال مارت

والتون، سام

13

۳۴۰ [سيصد و چهل] بازي موثر در پرورش هوش كودكان

 

14

فرهنگ مصور نمادها و نشانه ها در جهان

بروس-ميتفورد، ميراندا

15

كشتن كتابفروش

رحيم، ‌سعد محمد

16

كلوچه محبوب شاه

لطيفي، غلامعلي


منبع