شرح خبر
 
تاریخ
1399/2/3
عنوان پیشنهاد کتابدار "کتاب شیخ بهایی"
متنشیخ بهایی  را کامران پارسی نژاد نگاشته و نشر آستان قدس رضوی  آن را در سال 1388 چاپ کرده است و برای مخاطبان 9 تا 12 سال مناسب است.
شیخ بهایی در زمینه‌های نجوم، معماری، ‌فلسفه و شعر استاد بود. او در زمان شاه عباس شهر اصفهان را بنا کرد و این شهر پایتخت ایران شد. کشکول، ‌توبره، ‌نان و حلوا، موش، گربه از کتاب‌های معروف او هستند شما در این کتاب مصور و رنگی داستان با مهاجرت شیخ بهایی و خانواده‌اش از لبنان به ایران و نحوه ساخته ‌شدن شهر اصفهان به دست این معمار هنرمند آشنا خواهید شد.
شما می‌توانید نسخه دیجیتال این کتاب را از طریق لینک زیر امانت گرفته و مطالعه نمایید:
http://www.hepl.ir/UI/7bee3640-de63-4388-a2c2-74df2b950bab/Catalogue.aspx?History=true
منبع