شرح خبر
 
تاریخ
1403/4/6
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 9 تیر 1403
متن

رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

شماره راهنما

1

RIP the leopard and other stories

Majumadara, Lila

ج - د

891 .4337 M234R

J

2

The thirteenth room

Alaka Shankar

ج

891 .4337 A317T

J

3

آقا موش پستچي به تعطيلات مي رود

دوبوك، ماريان

الف - ب

۸۱۳ آ۷۳۷د   

ج

4

اريك فوگلر و قتل در هتل

اوسس، بئاتريس

د

۸۶۳ /۶۴ ق‌الف۹۳۱الف   

ج

5

از عنكبوت ها نمي ترسد

تسانگ، كيتي

ج - د

۸۱۳  ع‌الف۵۶۳ت   

ج

6

اي. جي و تخم مرغ طلايي

گوتمن، دن

ب - ج

۸۱۳ ت‌الف۷۲۶گ   

ج

7

بوفي

رانتون، اندي

ب

۷۴۱ /۵  ب۲۷۶ر   

ج

8

به دستش بيار!

مك لئود، سيندرز

الف - ب

۳۳۲  ب۷۴۱م  

ج

9

تخت خواب بزرگ من قشنگه

لي، آماندا

الف - ب

۳۷۲ /۳۷ ت۸۳۳ل   

ج

10

توپك نگراني

آلبر، دايان

ب

۱۵۲  /۴ ن‌ت۷۱۶آ   

ج

11

چطور قدر زندگي ام را بيشتر بدانم؟

يامادا، كوبي

ب

۱۵۳ /۴ چ۲۶ي   

ج

12

چه كفش هاي مسخره اي!

مورفي، استوارت ج.

الف - ب

۳۷۲ /۳۷ ﻫـ‌چ۸۳۴م   

ج

13

خانواده

بروكس، فليسيتي

ب

۳۰۵  /۲ خ۴۹۳ب   

ج

14

خجالت نكش حلزون!

روكس، جو

ب

۱۵۵  /۴  خ۸۴۲ر   

ج

15

در سكوت ماسه ها

شفيعي، كمال

ج

د۵۵۶ش ۱فا۸ 

ج

16

ستاره گير

سيج، انجي

د

۸۱۳ /۵۴ س‌۸۹۱‌س‌   

ج

17

ستاره ي سينما

اوشن، ديوي

ج

۸۲۳ س۹۳۲الف   

ج

18

سرود كريسمس

استيلتن، جرونيمو

ب - ج

۱۵۳ /۳ ر‌س۴۹۴الف   

 ج

19

فقط مي خوام بازي كنم

كوك، جوليا

ب - ج

۳۷۲ /۳۷ ق‌ف۸۳۹ك   

ج

20

كاپيتان زير شلواري و انتقام سخت زير شلواري روباتي شلوار زنگوله اي

پيلكي، ديو

ج

۸۱۳ س‌ك۹۷۸پ   

ج

21

كچل تنبل و ديو پخمه

شمس، محمدرضا

ب

۳۹۸ /۲ ك۶۴۱ش   

ج

22

گربه خرابكار برف دوست ندارد

بروئل، نيك

الف - ب

۳۷۲ /۳۷ ب‌گ۴۹۹ب   

ج

23

گل هايي كه خشك نشدند

توزنده جاني، جعفر

ج

ت‌س/۸۷۹ص ۳فا۸

ج

24

گوگل از ايده تا برند

سيكول، لويي باندي

د

۰۲۵ /۰۴ گ۹۵۴س   

ج

25

لولوي قصه گو

حسن زاده، فرهاد

ب

ل۵۲۶ح ۳فا۸

ج

26

محمدعلي كلي

سانچث وگارا، ماريا ايسابل

ب - ج

۷۹۶ س‌س/۶۶۲ك   

ج

27

من تمركز هستم

ورد، سوزان

ب

۱۵۵ /۴ ت‌م۵۲۲و   

ج

28

مهمان هاي ناخوانده

اكبرپور، احمد

ب

م۶۸۳الف ۳فا۸

ج

29

نم نم در شهر

غلامي، زهرا

ب

۳۶۳ /۷ د‌ن۷۲غ   

ج

30

واقعيت از زبان ميسون باتل

كانر، لسلي

د

۸۱۳ /۵۴ و۳۱۶ك   

ج

 


منبع