شرح خبر
 
تاریخ
1403/3/16
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 19 خرداد 1403
متن


رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

1

Nehru for children

Chalapathi Rau, M.

د

2

The lion's court

Obrsal, Jana

ج - د

3

اريك فوگلر و جنايت هاي شاه سفيد

اوسس، بئاتريس

د

4

الينا در مسابقه ي فوتبال؛ قرمز يا آبي؟

كلهر، مژگان

ب - ج

5

باران جيغ بر جاده

جانسون، پيت

ج - د

6

بازيگوشي

گنكتن، گويدو وان

الف

7

بچه هاي حيوانات

مك دونالد، جيل

الف - ب

8

بيماري كه پزشك شد

اباذري، حميد

ج

9

پرنده ها

مك دونالد، جيل

الف - ب

10

ترانه هاي بابايي

_

الف

11

توپك خشم

آلبر، دايان

ب

12

توي جعبه چيه؟

دي والت، درو

الف - ب

13

چگونه تنظيمات پدر و مادر خود را به روزرساني كنيم؟

جانسون، پيت

ج - د

14

حواست به دمت باشه!

كوك، جوليا

ب - ج

15

خداحافظي

گنكتن، گويدو وان

الف

16

خزنده ها

مك دونالد، جيل

الف - ب

17

داگلي بغلي و پخت و پز پر ماجرا

ملينگ، ديويد

الف - ب

18

دفترچه ي مرگ 2 [دو]

نيشيو، ايشين

د

19

دوست تازه چه خوبه!

مورفي، استوارت ج.

الف - ب

20

راه ياب

سيج، انجي

د

21

رودخانه

پرسيوال، تام

ب

22

زنان پيشرو 2

_

ج - د

23

كاراته موش

استيلتن، جرونيمو

ب - ج

24

لطفا بگو لطفا

مورفي، استوارت ج.

الف - ب

25

من ارگ نواز باخ هستم

مرزوقي، محمد رضا

ج

26

من اشتباه پدرم را تكرار نمي كنم

كوك، جوليا

ب - ج

27

من بيچاره كره اسبم و هيچ كاره

اشتونر، فريدبرت

ج - د

28

من بيچاره گربه ام و هيچ كاره

يوهانسن، هانا

ج - د

29

هاپولي ناز و ملوس

حسن زاده، فرهاد

ب

30

يك فنجان دانستني درباره ي ستاره شناسي

بون، اميلي

ب - ج


منبع