شرح خبر
 
تاريخ :
1398/10/15
عنوان: عدم تشکیل کلاس تزکیه و اخلاق
متن:
کلاس تزکیه و اخلاق خانم دکتر فرزاد دوشنبه 16 دی تشکیل نمی‌شود.


حسینیه ارشاد
22866465
منابع: