شرح خبر
 
تاريخ :
1398/6/6
عنوان: نمايشگاه موضوعي «فرقه‌هاي تصوف و آداب طريقت آن»
متن:
کتابخانه عمومي حسينيه ارشاد براي نگاهي دوباره به کتاب‌هاي نفيس و قديمي موجود در کتابخانه، نمايشگاه موضوعي بر اساس چيدمان (رده بندي) آن‌ها در قفسه‌ها را به صورت هفتگي برگزار مي‌کند. نمايشگاه اين هفته از تاريخ 1398/06/16 الي 1398/06/22 با موضوع «فرقه‌های تصوف و آداب طریقت آن» در بخش امانت برگزار مي‌شود
منابع: