شرح خبر
 
تاريخ :
1397/11/17
عنوان: بازدید دانش آموزان مدرسه دخترانه کيمياي سعادت از کتابخانه حسینیه ارشاد
متن:
11 دانش آموز پايه پنجم و ششم مدرسه کيمياي سعادت در تاريخ 16 بهمن 97 براي کار پژوهشي به کتابخانه آمدند و  درباره  موضوع هاي "زمين و حرکت وضعي آن" و "سفر انرژي و ساخت کاغذ" با مطالعه 20 جلد کتاب پژوهش خود را انجام دادند.منابع: