شرح خبر
 
تاریخ
1401/8/14
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش بزرگسالان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 14 آبان 1401
متن

رديف

عنوان

پدیدآورنده

1

Strangers on a train

Highsmith, Patricia

2

الكس فرگوسن: زندگي من

فرگوسن، آلكس

3

باغ تلو

قيصري، مجيد

4

تاريخ فلاسفه ي ايران

صفي زاده، صديق

5

تأثير ادبيات فارسي در ادبيات انگليسي

جوادي تبريزي، حسن

6

جريان شناسي تحليلي شعر معاصر عربي

جيوسي، سلمي خضراء

7

دايره المعارف حقوق عمومي

غمامي، سيد محمد مهدي

8

دايره گردش پول پدر ثروتمند

كيوساكي، رابرت

9

راهنماي موفقيت و شكوفايي فردي

ژائوي، اوبر

10

رژيم غذايي مناسب براي گروه هاي خوني

ضبي، زينب

11

كار با فرد 2: (فرد و خانواده)

موسوي چلك، حسن

12

ماتيكان 1: مجموعه مقالات امرداد

 

13

ملخ هاي نقاب دار: مروري بر جنگ هاي صليبي

كشوري، اصغر

14

هنر ايجاد انگيزه

دني، ريچارد

 

 

 

 

 


منبع