شرح خبر
 
تاریخ
1401/4/4
عنوان معرفی شش کتاب منتخب دیجیتال 4 تیر 1401
متن

کتاب‌های زیر را در کتابخانه دیجیتال حسینیه ارشاد (help.ir) بخوانید:

دیوانه و ارواح سرکش  پدیدآور:  جبران خلیل جبران

قصه های تازه از کتابهای کهن برای کودکان  پدیدآور: مهدی آذریزدی (گروه سنی 10 تا 15 سال)

دختر برفی از افسانه های مردم روسیه  پدیدآور: تیمور ایلچین (گروه سنی 10 تا 15 سال)

فرهنگ اصطلاحات عرفانی  پدیدآور: منوچهر دانش‌پژوه (کتاب مرجع)


مصطلحات الشعرا محشی به خلاصه بهار عجم  پدیدآور: امامعلی وارسته (چاپ سنگی)  

منبع