شرح خبر
 
تاریخ
1398/5/19
عنوان نمايشگاه هفتگي «عرفان»
متن

کتابخانه عمومي حسينيه ارشاد براي نگاهي دوباره به کتاب‌هاي نفيس و قديمي موجود در کتابخانه، نمايشگاه موضوعي بر اساس چيدمان (رده بندي) آن‌ها در قفسه‌ها را به صورت هفتگي برگزار مي‌کند. نمايشگاه اين هفته از تاريخ 1398/05/26الي 1398/06/01 با موضوع «عرفان» در بخش امانت برگزار مي‌شود.
منبع