شرح خبر
 
تاريخ :
1397/10/12
عنوان: بازدید دانش آموزان مدرسه هدي از کتابخانه حسینیه ارشاد
متن:
11 نفر دانش آموز پيش دبستان مدرسه هدي در روز دوشنبه 10 دي ماه 97 از بخش کودکان و نوجوان کتابخانه ديدن کردند و ضمن آشنايي با خدمات بخش برايشان با کارت هاي آموزشي اميد و آرزو (آداب کتابخواني) و عروسک آرزو شعر خواني شد و کتاب پارچه اي "حسني نگو يه دسته گل" قصه گويي شد و 8 چيستان نيز طرح شد و در آخر تمام بچه ها پانتوميم "مشاغل" را بازي کردند.


منابع: