شرح خبر
 
تاريخ :
1398/1/25
عنوان: نمایشگاه اسلام و موسيقي، اسلام و جوانان
متن:
کتابخانه عمومي حسينيه ارشاد براي نگاهي دوباره به کتابهاي نفيس و قديمي موجود در کتابخانه، نمايشگاه موضوعي بر اساس چيدمان (رده بندي) آنها در قفسه‌ها را به صورت هفتگي برگزار مي‌کند. نمايشگاه اين هفته از تاريخ 1398/01/31 الي 1398/02/06 با  موضوع «اسلام و موسيقي، اسلام و جوانان» در بخش امانت برگزار مي‌شود.
منابع: